CENNÍK

min. jazdné 1,50 €


1 . sadzba do 2,5 km 0,60 €

2 . sadzba od 2,5 km 0,70 €

stojné 0,10 € / min.

príplatok 0,20 € za nedelu

príplatok 0,50 € od 20:00 do 06:00